+420 734 654 914

O nás

Broumovský statek se stal architektonickým pojmem. V 19. století byla díky lepší ekonomické situaci na Broumovsku, a také díky zákazu celodřevěných domů, většina domů na venkově nahrazena zděnými, a pod vlivem klasicistní přestavby města Broumova se v okolních vesnicích vytvořil unikátní typ klasicistního statku. Více se můžete dočíst na Wikipedii.

Velká část statků byla, stejně jako jinde v pohraničí, značně poškozena v důsledku odsunu zdejších starousedlých Němců po druhé světové válce, po několika letech pak následovala druhá pohroma, kolektivizace zemědělství.

Nezměrným úsilím předchozího majitele, který věnoval obnově a údržbě statku celých předchozích 30 let, se z ruiny s odhadovanou dobou dožití 20 let stal jedním z nejzachovalejších na Broumovsku.